Važni telefoni

Ocijeni >

Opština Plužine: +382 (0)40 271 111; +382 (0)40 271 103
Policija: 122
Vatrogasci: 123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Telegrami: 126
Informacije o telefonskim brojevima: 1181
Posredovanje međunarodnih razgovora: 1201

Lokalna turistička organizacija Plužine: +382 (0)40 270 069
Republički Hidrometeorološki Zavod: 1325
AMSCG: 19807
Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828
Javno komunalno preduzeće (Vodovod): +382 (0)40 271 113