Važni telefoni

Ocijeni >

Opština Plužine +382(40)271111; +382(40)271103
Policija: 122
Vatrogasci: 123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Telegrami: 126
Prijava kvara na telefonu: 1271; 1500
Informacije o telefonskim brojevima: 1181
Posredovanje međunarodnih razgovora: 1201
Republički Hidrometeorološki Zavod: 1325
AMS: 19807
Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828
Javno komunalno preduzeće (Vodovod) +382(40)271113